De butikker som ble jevnet med jorden ved flybombingen 1940, gikk på med krum hals og skaffet seg lokale av et eller annen slaget  etter hvert i løpet av krigsårene. Her Elektrolys A/S  i sentrum med kanskje litt  dårlig utvalg , i allefall i utstillingsvinduene. Om dette var forløperen til et elektrofirma med annet navn etter hvert, eller om foretaket døde hen , vet vi faktisk ikke. Kanskje det er noen som vet ?
ellforh