He ret 50 år gammelt bilde fra Løkkemyra som da må være i det herrens år 1962. Widerøes Flyveselskap tok bildet. For å angi hvor "på bondelandet" dette er, så ligger Esso-stasjonen i dag midt på den litt mørke åkeren i forkant på bildet.End a gikk det nok kyr her i mange år . Siste kua her i området hadde Jan Harald Leithe ( Historielagsmann/ biblotekar Atlanten)
ecc