I maidagene 1946 ble festningen i Karhola holdt åpen en dag slik at folk kunne få se hva som hadde foregått her ute under krigen. Det var mange som hadde lurt på dette under okkupasjonen. 50 øre for barn og 1 krone for voksne var inngangsbilletten, der beløpet skulle gå til Nasjonalhjelpen.I reportasjen i Romsdalsposten går det fram at folk var mektig imponert over det som journalisten kalte "dette moderne Babylon". Her stod alt fram som en ny bydel,med brakker, kanoner, tunneler, veier og annet.
karihola_1
Annonsen i RP den 4. mai 1946 om at Karihola åpnes, og andre ting som ble arrangert.

 

karihola_bilde

 

Utsnitt av Karihola 1945. Huset midt på bildet er der barnehagen er i dag. I nedkant av bildet er tomta der butikken i Karihola (Ica) stod, der det  kommer nye leiligheter .Huset mellom (det firkantede), er nødstømsaggregathuset ,senere mekke-verkstedet. I bakgrunnen ruver den store Wassermann-radaren ute på haugen på Klubbnesset. Bildet er tatt fra bunkerne nord for dagens Laksvågen.

 

karihola_2

 

Det kom inn om lag 2500 kroner på dette arrangementet. Anlegget var bare åpent én dag. Senere holdt kystartilleriet til her ute, der det blandt annet ble drevet øvelsesskyting med de ex -tyske 15 cm kanoner mot sjømål ute i leia i Ravnefjorden og Griphavet.  

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her