På 1960 og 1970 tallet var det stort seifiske utenfor kristiansund. Seisnurperne på Griptaren leverte fangster i nøter ute ved Grip før en flåte av brønnbåter gikk i skytteltrafikk til filetfabrikkene i byen. Astra Fiskeindustri, B. Heide, Curadores, Norfinn  var viktige mottak. Alt forsvant etter hvert. Nå er bare minnene igjen.
goma l
Brønnbåten "Tex" leverer levende sei på Astra Fiskeindustri i Nordsundet tidlig på 1970 tallet, mulig sommeren 1972. "Hallarøy"., "John Senior" og "Taknæs" var andre kjente farkoster man så hver dag ut og inn til Gripfeltene.( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her