Før brannen i 1940, stod det ei fontene i parken. I 1969 eller 1970 lå den på kommunens eiendom på Hagelien. Da var den inntakt og fullt brukbar. I dag står underdelen av fontena på brannstasjonen. Gutten som holdt noen havslanger og hvor vannet kom ut, er borte

 


font
Her fontenen før krigen. I hvilken sammenheng den kom til Kristiansund er vanskelig å få rede på. Noen vet det sikkert nok. (Foto: Knut Kristiansen)
font 2
Her er fontenen reddet av brannmuseet etter å ha vært gjenfunnet i et lager på Hagelin. Gutten på toppen er borte.