Postkort fra Fosnagata mot Håndverkerforeningen rundt 1910. Rampene ut fra husene her har noe med reperbanen som lå her ved nåværende Rutebilstasjon. Lange trosser ble laget og strakt bortover gata her mot Vågen. ( Foto utlånt av Ronny Strand)

fosna