Her er det noen som har knipset et bilde fra Vesterveien mot  det nye boligområdet som var ferdig rundt 1977. Vi ser at husene i Storskarvens andre del er kommet opp, og at Alkeveien er under bygging. Blokkene i Brinchmannsveien ble bygget i 1967. Videre står låven til Gjøen ennå. Ellers legger vi merke til vegetasjonen, der det ennå er snaut og utsikten er bra. I dag gror alt igjen.

 

 

vestervei