Her et foto fra mai 1962  da Kirkelandet kirke var under bygging. Det var arkitekt Odd Østbye som vant anbudskonkurransen med sitt forslag Bergkrystall i roser rundt 1959. Det var stor uenighet hvor kirken skulle ligge rett etter krigen. Den endte altå her, og ble åpnet i 1964. (Foto; Arkitektkompaniet Østbye, Oslo)
oest
Mye av massene som kom hit kom fra Karihola fra tyskernes tunnelutspregninger. Se ellers: BUNKER UNDER KIRKA

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her