Her er Allanengen skole i 1942 der hakekorsflagget vaier i flaggstangen. Skolen ble tatt i bruk i 1919, men taket brant i 1940 under bombardementet fra tyske fly. Akkurat da var det 130 tyske fallskjermjeger-fanger her da de i all hast ble flyttet fra Den Høyere Skole ( Langveien Ungd. skole)  som også hadde tatt fyr. Under krigen var hele 1. etasje tysk forlegning: endog var hele skolen tatt i bruk av tyskerne en tid. Barna måtte da i Festiviteten eller på Innlandet på skole. En underlig skolegang, eller ingen skolegang alt ettersom. I skuret var et tysk stort kjøkken, der barna bommet litt mat i ny og ne av de tyske kokkene forteller folk. 
allan BN
Bildet her er helst fra 1941 da større takreperasjoner og annet stort sett er ferdig. ( Foto: Ukjent)