Et bilde fra Bådalen på hestesjå. Bildet kan være fra før krigen. Ungdomshuset, det gamle til høyre ( revet 1974). Hester kom fra mange steder. Det var hestestaller her for tilreisende. Dommere var til stede, og handelen gikk noen ganger livlig. Hest var et viktig redskap før traktor ble vanlig. Man ser på klærne til barna her at det ser ut som dette er før eller rundt 1940 kanskje. ( Foto: Helge Hoel)
hestene