Her en Kobben ubåt som går nordover forbi Astra Fiskeindustri på Goma  tidlig på 1980 tallet. På bildet er Werringbrygga på neset forut for ubåten enda her. Den brant vel rundt 2004. Også Visnesbrygga skimtes i bakgrunnen på Skorpa. Den strøk med rundt år 2000 . Bildet hang på Mittet kiosken under Nordsundbrua sier utlåner Jørgen Moe.
uboot kobbe