Her brua som er under bygging over Reperbanen i Brunsvika, og det må være i 1958. Huset til Hans og Ruth Gjøen ( Sporsheim) er velkjent. Låven er revet nå. I bakgrunnen ser man Heimevernsbrakka til høyre. Etter hvert ble det ny vei utover mot Brunsvika. Den ble lagt i retning som Brinchmannsveien. På bildet har Sveggenhuset kommet opp som det første . Det hvite lille huset tilhørte Ragna og Edvin Grønseth, og var opprinnelig det nye tyske vakthuset fra 1942 da Karihola ble utvidet av tyskerne.( Foto: Ukjent)
58