Det spurte ungdommen hverandre om i 1945. Etter 5 års krigstilstand med hundrevis av tyske soldater hvor enn du gikk her i byen, så kom plutselig freden. Det ble litt av en tid. Like plutselig kom det omreisende orkestere og annet til Kristiansund. Karen Ostra fra Tsjekkoslovakia kom omtrent da de tyske styrkene måtte rømme alle kystbatterier innen klokken 24 den 10. mai 1945. Her ble det annonsert konsert i Festiviteten. Det hgikk som ild i tørt gress at sivile tsjekkerinner i antall av 35 skulle ha konsert der. Man snakket om det i lang tid etterpå.
35 tsjekk