Folk etterspør gamle bilder fra andre steder i byen enn området vårt her nord på Kirkelandet. Vi tar derfor med et stemningsbilde fra brakkebyen på Nordlandet. Disse brakkene ble bygd for befolkningen ved godkjennelse av den selveste Befehlshaber für die besetzen Norwegische Begiete, Josef Terboven. Selv sprengte han seg i filler i en bunker på Skaugum da han så all djevelskapen han hadde vært med å stelle i stand sto for fall i 1945.

 

signal
Brakkene på Nordlandet kanskje i 1940 eller 1950 årene. Mulig er det Kvernberggata eller Signalgata på Nordlandet. To av slike brakker herfra ble flyttet og er i bruk i Vågen og som eies av byfiskerne i Holmfjæra i dag.