Da Sørsundbrua ble åpnet i 1963 til innlendingenes store glede, ble det kortvartig. I september samme år kom en russisk 5000 tonner inn sundet, mistet styringen og kræsjet rett i en av søylene i brua. Dermed ble den stengt etter kort tid.
russ_s
"Privodino" har her kjørt på søylen .Den ble skjev, og deler av platespennene i den nye brua ble også ødelagt. Noen år senere kom enda en russer opp i Sørundet, men den knuste ror og propell på grunna vestenfor Sørholmen.

 

russ_solie

 

Vi ser tydelig at søylen er slått skjev.

 

russ_idag
45 år etter hendelsen ser vi at det er fylt ut her. Pilen viser hvor "Privodino" traff i 1963.