Nordmøre historielags pris for arbeid innen lokalhistorien på Nordmøre ble første gang utgitt i 1986. Da til Hans Hyldbakk fra Surnadal. Prisen er en statuett kopiert etter Kulisteinen som ble funnet på Smøla i 1913, samt diplom fra historielaget. Vanligvis utgis  prisen på årsmøtet  om våren hvis kandidat blir funnet.
jan leite Elstad
Velkjent forfatter Anne Karin Elstad fra Valsøyfjord fikk Kuliprisen i 2002. Hun døde i 2012.  Jan Harald Leithe , Historielagets leder delte ut prisen i Håndverkerforeningen.  Han døde i 2005 og hadde testamentert betydelige midler  til Nordmøre historielag.  Halve av fondenes avkastninger  går til prosjekter innen lokalhistorien og er søkbar til slike planer. ( Fotoarkiv Brunsvikanet)  Om minnefondet