Dagens kort-info om saker og ting under krigstiden er byggingen av to større bunkere i sentrum av Kristiansund. De ble betegnet Regelbau 633, et veldig kostbart system med en automatisk bombekaster. Den ene var plassert nedenfor Allanengen skole og den andre i sentrum der Tinghuset og Bunnpris er idag. Forsvarssystemet var så kostbart at sjefen i Norge Falkenhorst forbød videre bygging. I hver bunker ble det brukt 9000 sekker sement.  14 mann opererte dette systemet ; 3 offiserer og 11 mannskaper. 
633 regel
Slik så det ut da to panserkupler  ble kløftet på plass i sentrum . Vekta var hele 39000 kilo og tykkelsen var 25 cm. Dianeter var 2 meter innvendig. Der ble altså slike bombekastermaskiner montert under  2 meter tykk betong / 845 kubikkmeter.  Den vanlige " mann i gata" skjønte sikkert lite av disse svære arbeidene i sentrum. Bunkerne ligger der i dag. Under Tinghuset ble alt av våpeninnretninger fjernet og bygd om til tilfluktsrom sent 1940--elelr tidlig 1950 tallet. Om bildet her er fra Kristiansund er ikke kjent. ( Ukjent fotograf)