Her et luftfoto fra området Idrettsplassen-Bremsnesveien i vestre bydel på begynnelsen av 1950 årene. Boligbyggingen er langt framskredet, men enda står tyskerbrakkene i krysset Bremsnesveien/ Mestergata. Her ble NS medlemmer holdt i forvaring i forbindelse med rettsoppgjøret etter krigen. (Fra Knut Kristiansen)
foei