Dette bildet kom fra Ingvar " Vikjin" Utheim på Kårvåg og stammer fra dagen det var 25 år siden de ble konfirmert i Kornstad kirke.  Gjensynet var i 1991.
kjin
Bakerste rekke fra venstre: Jan E. Seljehaug, Olav Rånes, Martin Dyrset, Egil M. Folland, Torbjørn Dyrset, Knut Rangøy, Kåre Rangøy.

Midten: Inger Skarvøy, Ingvar Utheim, Berit Leithaug, Odd Fagereng ,Jan A. Sandø.

Foran: Edel Tøvik, Karin Sandøy og Gerd M. Bøe.