Hos skipsfartshistorikerne torsdag kveld:  Om kvalstasjonen i Kvalvik i Frei 
Tidlig på 1920-tallet gikk Niels Bloch fra Kristiansund i gang med etablering av en landstasjon for hvalfangst. Fabrikken ble etablert i den tidligere sildoljefabrikken i Kvalvik i Frei, der som Algea senere etablerte seg. På dette tidspunktet hadde det vært forbud mot hvalfangst utenfor kysten av Norge i nær på 20 år når man ser bort fra at det i perioden 1918 – 1920, som et krisetiltak satt i verk av Staten ”i provianteringsøiemed, hadde vært fangstet utenfor norskekysten. Av disse fangstresultatene kunne man se at det var en grei bestand av hval utenfor Norges kyst, og det ble arbeidet politisk med å gjeninnføre anledning til å drive hvalfangst her oppe, men det måtte skje gjennom en konsesjonsordning, basert på at noen få landstasjoner kunne etableres .Det var i lys av de politiske signaler om en konsesjonsordning at kristiansunderen Niels Bloch gjorde sine investeringer i Kvalvika. Opphalingsslipp var på plass og hvalbåten ”Biche”, bygd på Nyland Verksted i 1908 og på dette tidspunktet hjemmehørende i Trondheim, var leid inn for fangstingen.
hva 1
Kvalvika rundt 1940 ( Utlånt av Wenke Greve.)

Samtidig som konsesjonene ble underlagt politisk behandling, både lokalt og sentralt, ble kvalstasjonen i Kvalvika en sak som kom på bordet hos Politimesteren i Kristiansund. Riksadvokaten ble også engasjert og 6. juni 1924 var Niels Bloch sin hvalstasjon blitt en departementssak.
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har gleden av å ha Bjørn Ringstad i sine møtelokaler i kveld for å fortelle nettopp om Niels Bloch i Kvalvika, men også om Johan Hjort og ”det pengesterke laget fra Oslo” som fikk konsesjon for å drive fangst og forskning med base i Nyhama i Aukra – og om tre brødre Sæbjørnsen som fikk etablert en kvalstasjon på Steinshamn på Harøya.
hva 2
Kvalstasjonen på Steinshamn i Sandøy kommune i 1953. Dette var en storbedrift i mange år. (Foto: Møre og Romsdal Fylkesfotoarkiv)
hva 3

En lettbåt ble brukt for å få hvalen inntil skutesida på hvalbåten. ( Foto utlånt av Britt Sæbjørnsen)
 Foredragsholderen har gitt ut boka ”Kampen om kvalen – Brødrene Sæbjørnsens kvalstasjon på Steinshamn”. Han er også medforfatter til boken” Aukra Hval A/S – det første industrieventyret på Nyhamna”. Hovedforfatteren til denne boka er Berit Drejer. Som vanlig er møtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, som holdes i foreningslokalene i Loennechengården, åpent for alle og det er fri entré. Dørene åpnes klokken 18,30 mens programmet starter kl. 19,00.