Det er mye dårlig vei her og der. Fra en leser får vi opplyst at det finnes en nettside som det går an å melde av om slike forhold. Fiksgatami.no heter den. Da er det bare for alle å melde fra om forhold som ønskes utbedret. Listen skulle bli lang her i byen vil vi tro.
fix
Ta en titt på denne siden og meld fra: FIKSGATAMI.NO