rnDermed vil kloakken flyte til den tid

Arbeidet med kloakkpumpestasjonen i Terneveien er stoppet opp. Dette er sterkt beklagelig når det nå går mot sommer og badesesong. På teknisk sektor i kommunen sier Svein Thorsø til BN at bestillingen er forsinket grunnet EØS regler om anbud og regler om klagefrist.
Dette er da noe som kommunen kanskje burde ha visst om i lengere tid. Det er som sagt sterkt beklagelig at vannet i bukta blir forurenset av kloakkvann til kanskje i begynnelsen av juli.For det er vel en tids montering av anlegget før den kan settes i drift.
Forøvrig er det bra at kommunen nå retter på dette 35 år gamle avløpssystemet. Men det var ille at en her skulle
bruke deler av sommeren. Det var veldig dårlig planlegging, synes vi
maskin
Det arbeides med murkant mot naboeiendommer for tiden. Dette blir bra.
rn
Det er ille at kloakken fra Terne og Hegreveien og Storskarven ikke blir
i orden før kanskje begynnelsen av juli. (Foto:Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her