rf8rbrudd-1Det skulle bare ikke være enkelt å stenge av vannet til Meldalsholmen.
Ventilen i en anboring nede i Karihola røyk , med resultat at vannet strømmet ut. Etter diverse avstegninger ble det enklest å sende en dykker ned i kummen for å stenge avvannet, da det var en ventil nede i vann-spruten et sted. Dette gikk greit etter litt plunder. På bildet(fra venstre) Bjørn O. Angvik, Konrad Ødegård og Martin Hermundsli i arbeid med lekkasjen.

 

 

 

 

 

 

rf8rbrudd-roar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Gaupseth kom med noe verktøy og satte inn ny låseskive i ventilen.
-Den andre var bort,så det var ikke rart at det ble lekkasje,-sier rørleggene
i kommunen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her