I Karihola ble det av tyskerne foretatt et utrolig arbeide med å anlegge 15_cmbefestninger under krigen. Delvis var disse ment til vern mot alliert invasjon,og i tillegg å sikre skipsfarten og tyske konvoier som bragte forsyninger til Nord-fronten.På bildet, tatt 1953, sitter Kirsten Blåsvær fra Brunsvika på vestre 15 cm kanon i 1953. To år senere ble kanonene demontert og trolig havnet de i dumpefeltet inne i Halsafjorden på 5-600 meters dyp. Forøvrig kunne tyskerne med dette artilleriet skyte 45 kg prosjektiler 1 km nord av Grip fyr, eller 15300 meter rettere sagt. Batteriet hadde tre stykk kanoner av dette kaliber. En 4.kanon var ment å sette opp bak haugen bak Garnveien. Denne lå klar bak haugen i maidagene 1945. BN har bilder av denne ved senere anledning. (Foto: Karstein Blåsvær,Brunsvika)

 

 

 

15_cm