Ungdomsskolen ute i Dalen er i god gjenge. Store deler er kommet opp pr. oktober 2004.Skolen er lagt i fine omgivelser nord for Atlanten Vidregående. Sammenlignet med Langveien U skole blir dette et stort sprang i moderne retning.Når skolen er ferdig,er vel storparten av de tyngste skolen i byen lagt til St.Hanshaugen og her i nordre bydel. (boa)

skole