rustet20bro

Deler av brua over sundet på Meldalsholmen synger nå på siste verset. Salt sjørokk har brutt ned jernet slik at den henger på en side. Vinden har arbeidet jevnt og trutt i vinter i tillegg. Denne brua ble laget i 1950. Den gang var det tørrfiskhjeller på holmen. Pass opp når det er vind. Hele opplegget kan deise i bakken snart. Stedet er et yndet utsiktsted for å se på stormsjøen. (boa)

 

rustet20bro

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her