plast

Kommunen har vært skjeldent raskt ute med å sette opp en slamavskillertank i Terneveien. Noen naboer var tirsdag på teknisk etat og beklaget seg over kloakk i fjæra og mulig ødelagt badesesong. Byingeniøren var allerede onsdag utover med tanken på bildet. Dette er en 4 m3 tank beregnet for én husstand, men kommunen har lovt å tømme den hyppig til pumpestasjonen er ferdig. Denne kommer ikke før 29.juni8!) Bestillingstabben vedr. stasjonen synes ikke vi det går an å  bortforklare i det hele tatt, men innser vi må leve med dette til langt ut på sommeren.

Denne tanken vil fange opp tørrstoffet i kloakken. Den skal tømmes ofte blir det lovt fra kommunalt hold.

plast

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her