bn20barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen i Karihola ønsker seg ny båt. Den gamle er i dårlig stand og bunnen faller ut til stadighet. Styrer Unni Kvåle (foto) sier at de gjerne kunne ha tenkt seg en flatbunnet gammel plastbåt. Ungene leker veldig mye i båten når de er ute. Det er bare å ta kontakt med oss hvis noen vet om en slik båt ,sier de i barnehagen.