De som drar rundt og som slenger innom bunkere, gjerne Kvalvik Fort, har sett dette St merket utenfor/eller synlig utenfra. Dette er det flere som tror
betyr Stellung (stilling) eller Stützpunkt (støttepunkt). Begge er feil.
Dette St betydde at hvis soldater i bomberegn fant et slikt merke var de
sikker "innendørs". St betyr Standhaftig, noe som må bety motstandsdyktig eller noe i den retning. Disse St bunkere her i byen var enten fjellanlegg, eller som på bildet bygd av tyskerne i klasse B med 2 meter tykt tak og vegger
. Les mere om Festung Norwegen på: www.atlantikwall-research-norway.de (Foto: Erik Ritterbach)

bunker