fiskbn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er det blitt fin stor fisk langs land. Og år er det til og med storsei langs
hamrene, noe som iallefall dykkere ikke har sett her tidligere. Faktisk har folk med stang fått storsei på Revhammeren og Klubbnesset. På bildet har Svein Olaf Angvik skutt både stor sei og torsk på Stavneset, men som sagt er det bra med fisk også på Brunsvik-sida.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her