thumb_bunkDette er dagens bunker. En større sådan på eiendommen til Arne E. Grønseth i Rekesvingen i Brunsvika. Dette er en på tysk såkalt Gruppenunterstand /Regelbau 621 i Karihaala Batteri med soveplass for 9 soldater.

Tykkelsen er det ingenting å utsette på. Hele 2 meter i både vegger og tak ! Bunkeren hadde en maskingeværstilling med Mg 34 mot luftmål og løpegraver til maskingeværstillinger og dekningsbunker østover rett opp for Wirumbrygga i vika for spesielt interesserte.  Å gjøre invasjon i Brunsvika ville for de allierte sikkert blitt et mareritt. Derfor forelå det heller ikke planer om ilandsetting av tropper her. Dette ville ifølge krigsdokumenter bli eventuelt foretatt inne ved Algea i Vikan. Forståelig nok med bakgrunn av de tette forsvarsverker i Brunsvika / Karihola under 2.verdenskrig.(3.10)

bunk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

Byggetegningene fra den tyske arbeidsorganisasjonen "Todt"  fra denne bunkeren ved Arne E. Grønseth i Rekesvingen 15 i Brunsvika. Den tyske arbeidsorganisasjonen hold til i barakker der Dalabrekka skole er i dag.