Det er fint ute i Dalabukta, eller Dalabergan en oktoberdag

Her har det vært bebyggelse i lang tid. Før var det fiske, nå er det fastboende og utleie av rorbuer og båter. Dessverre er fyllingen på Hagelin med sjøvannskontakt ikke langt unna. Det er påvist tungmetaller 200 meter ut i bukta, og trolig også miljøgiften PCB. Men vannmassene skiftes ut 2 ganger i døgnet, så frittsvømmende fisk skulle være frisk.

dala

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her