Slike fortøyningsringer på bergene langs sjøen er det noen av ute i Brunsvika.

De fleste er satt opp i siste halvdel av 1800 tallet da fiskeri var en stor levevei for folket . På bildet er en av pålene på Fuglelholmen. Det begynner å stå dårlig til. Kanskje en redningsaksjon hadde vært noe å tenkt på for disse minnene fra kysthistorien i Brunsvika ?

jern