tysk20sperringKrigs-spor

Overalt i Brunsvika området finnes spor etter andre verdenkrig. Denne stein-muren på Klubba nede i Myra er en tysk panser-sperring. Denne ble bygd for vern mot alliert invasjon. Oppe i steinene var det plassert store miner på trestokker. Det nedre bildet viser rester av tyskernes arbeid med å plassere den svære Wassermann-radaren oppe på haugen i Klubba. En enorm arbeidsoperasjon med det utstyret som fantes den gangen, BN har faktisk bilder av dette,og vil komme med en artikkel om dette senere. (boa)

tysk20sperring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tysk20anordning