Månen er en planet, liksom jorda. Når vi ser den lyse, er det bare fordi den er en kjempestor "refleksbrikke" som sender tilbake solstråler som treffer den. Derfor kan du aldri se fullmånen i øst om morgenen, fordi jo sola også står der - og da belyses bare månens bakside som vender vekk fra jorda. Når månen står der, vises månefasen med en svart sirkel i almanakken. Fullmånen om morgenen kan altså bare sees på motsatt side av himmelen for sola - i vest.
Holder du håndflatene mot hverandre foran deg med fingrene oppover mens du står mot månen, kan du bøye hendene fra hverandre slik at månen kommer i hullet som oppstår. Nå kan du bestemme om månen er stigende eller avtagende. Månen på bildet er minkende (avtagende -), fordi venstre hånd sluttes om den sirkelrunde delen av månen. Dersom høyresiden av månen (høyre hånd) beskriver den runde delen av månesirkelen, er månen i stigende fase mot fullmåne, den er ny.
Interessant er det også at månen alltid vender samme side mot jorda, som om den var hengt opp i ei snor.

Tekst og Foto: Tom E. Feldberg.

20051117_004mnen