"Her er et bilde fra tiden vi kjempet mot kloakk og steinmasser i fjæra i Brunsvika. Dette er  fra 1987 og Knut Aubert Anmarkrud står til venstre og Tony Kvande er andre karen ved det forhatte utslippet. I 1991 ble 3000 kubikkmeter stein fjernet. Slik som fjæra er i dag ,er nesten utrolig. Men vi drev en fryktelig kamp med tildels utradisjonelle midler mot kloakk og stein i 15 år. "
bn20klo