Dette mediet er utrolig hva gjelder rettskriving. Det er helt vanvittige sammenhenger det blir med et ord feil. At det er mye tosk i Barentzhavet etter overfiske og kidnapping av kontrollører har nok Tv-stasjonen rett i. Men at det er så mye tosk at de må fiskes opp er vel drøyt. (boa)
tosk