innslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Bjørn O. Angvik
Nå blir det tunnel til Averøya. Det arbeides på flere hold med dette, både i Vegvesenet sentralt og i Kristiansund kommune. Vi var oppom Terje Fugelsenes på teknisk virksomhet i kommunen og fikk sett litt nærmere på karter og litt info. Allerede 27. februar blir det informasjonsmøte for innbyggerne i byen. Dette vil bli annonsert. Fugelsenes sier at det arbeides nå med planer for omlegging av ledningsnettet i området. Ellers blir det en del hus revet og innløst i forbindelse med arbeidet i Vågen.
Dalaveien stenges.
Dalaveien stenges helt i denne forbindelse. Tilkomstvei til Badeland,s koler og Idrettshall blir i rundkjøring nord  for nåværende Hagelinvei. Foreløbig er planer å starte opp med tunneldriving i oktober i år, men før den tid blir det anbudsrunde som går ut til entrepenører medio mars. Etter ferien vil det bli forskjæring av tunnelinnslag, eller rettere sagt tilkomstvei på sett og vis. Det blir store forandringer i Vågen grunnet dette. Blant annet blir rundkjøring  Vågen liggende 4 meter høyere enn dagens kryss. Tunnellen vil gå rett under bebyggelsen i nodre Karihola, d.v. s. Makrellsvingen og Laksvågen omtrent. Det vil vel merkes når salvene i fjellet går av. Men fast forbindelse til Averøya blir noe å se fram til tror vi.
kryss20nord
Det blir ny tilkomstvei til skoler,badeland og annet i Knudtzondalen fra dette krysset.
dal
Det blir omfattende forandringer i Dalabrekka. Bakken iallefall østover blir mindre bratt og kortere.
terje
Terje Fugelsnes på  teknisk etat er kommunens kontaktmann i dette prosjektet.