I Tidens Krav lørdag den 14.januar står det at redaktøren i BN skrev en flopp som gikk hjem til 8600 lesere i dykkerbladet Marmenell om den første dykker som ble tatt av tyskerne i 1942 i Brunsvika.
Her er reportasjen som sto på trykk i 1997, og som krydret alt det seriøse. Litt skøy måtte da tåles i det seriøse. Ikke rart selv den mest drevne lokale dykker gikk på dette her med slike rekvisitter! Det eneste som er tilfelle her er Heinz Brettauer som riktignok var marinelege i Karihola 1941-1945.
-Noen lesere fortjener sannelig en slik and, -sier redaktøren av BN (Tekst:Einar Iversen)

tysk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik fortoner seg denne omtalte artikkelen. Bildet er tatt ute ved Meldalsholmen, på Vølen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her