stolp20heng

Notheng-Skandalen ?

Av: E.Iversen / BN Nytt

DETTE NOTHENGET VAR DET SISTE AV SIT SLAG I KRISTIANSUND OG SKULLE BLITT TATT VARE PÅ .... MEN HVA SKJEDDE MED DET ?

Nothenget ble tatt ned i 1994 og lagret på Hagelin under åpen himmel. (Som vi ser av bildet ble stokkene merket) De som har gitt tilskudd til dette arbeidet er: Kommunen 10.000,-Nordmøre Kystlag 40.000,- Kristiansund Rehabiliteringselskap (Riksantikvaren) 35.000,- Nordmøre Fiskarlag 5000,- Kulturstyret 5000,- Formannskapet 5000,- Vågenutvalget / restkapital 32.000,- Tilsammen Kr. 132.000,- Det kostet 40.000,- å rive dette og kjøre dette til lagring i Hagelin. Odd Willamsen i Nordmøre Museum sier på TV stasjoner at alle pengene er brukt opp til merking og lagring. Dette skulle bli 92.000,- kroner. Nå er alt brent i en ovn. (som bildet viser er det sagd opp til ved) En brenner da ikke slike historiske investeringer for slike summer i fredstid. Her må en eller annen redegjøre for hærverket på vår kulturarv, mener vi her i BN .På bildet her har noen begynt å sage i filler "tilskudd" fra forskjellige aktører for totalt 132.000,- kroner. (2002)
Kilder: Regnskap Nordmøre Museum/ Tidens Krav2/12-1994

Vi får håpe at noen politikere tar tak i saken så dette ikke går i glemmeboken for vår kulturarv/historie.

 

stolp20heng

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her