Selvsorteringen og gjenbrukshallen på Hagelin har utvidet åpningstid disse dagene:
onsdag 26.04    kl. 07.00 - 20.00
torsdag 27.04    kl. 07.00 - 20.00
onsdag 03.05    kl. 07.00 - 20.00
torsdag 04.05    kl. 07.00 - 20.00
Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder kun avfall fra husholdninger og ikke næringsavfall og bildekk. Dekk leveres til forhandler.
Kunder med næringsavfall henvises til levering i vanlig åpningstid.
Avfallet må sorteres. Minstegebyr inntil 100 kg er kr. 50. Over 100 kg betales det 500 kr/tonn.
Levering av spesialavfall, elektrisk avfall og gjenstander til gjenbrukshallen er gratis.
Publikum må rette seg etter betjeningens anvisninger.
Frei og Kristiansund kommune vil oppfordre private, skoleklasser, idrettslag og velforeninger til ryddeaksjoner i sine friområder for å få det pent og ryddig etter vinteren. Slikt avfall kan leveres gratis, men dette må avtales med kommunen på forhånd, tlf. 71586000.
Vi er behjelpelig med søppelsekker og med henting av avfallet i sekker ved veikant i uke 19.
Renholdsverket

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her