Det søkes om å bygge 30 leiligheter på Høvik eiendommen766-sort-hvitt-hf8vik

Det er daglig leder for Kurant A/S , Johan Høvik som har foreslått boliger på sin eiendom. Forleden var siv.ingeniør Edvin Bakken, Johan Høvik og bygningsjefen på befaring på området sammen med representanter for beboerne. Planene er å bygge 24 små leiligheter på ca.55 kvadratmeter og 6 noe større enheter for personer i etableringsfasen. Åke Pettersson har sammen med beboerne utferdiget et brev det det går fram at det er nok bebyggelse i Brunsvika som det er.Området er så tettbygd i dag at det er flere som mener at boligområdet er gettopreget står det i brevet. På grunnlag av dette, samt økt trafikk, parkeringsplasser, barnehagedekning o.s.v., frarår beboerne å bygge ytteligere i Brunsvika, -sier Pettersson til BN.-Det er tett nok bygd her, og sammen med den veldige blokka vil dette bli en altfor tett bygningsmasse. - sier han videre. Hvor langt prosjektet er kommet, har vi ikke oversikt over, men vi kommer tilbake med mere nytt i denne saken senere.

 

766-sort-hvitt-hf8vik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her blir det foreslått å bygge 30 leiligheter.(Huset blir ikke seende slik ut ,men lengden blir omlag 55 meter etter tegningene)

 

hf8vik-kart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet som medfølger forslaget til utbygging i Måseveien

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her