prat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I midten holder Per Angvik et lite kåseri om krigstiden .Øystein Blåsvær (t.h) og Bjørn Ove Angvik lytter ivrig. Det er allitid ting å ta med seg når de eldre forteller ting. Det er ikke så mange som kan fortelle fra krigen nå. Per Angvik husker svært godt, og kunne denne dagen blant annet fortelle at han i 1944 kjørte en svært panserdør til bunkeren med M 19 bombekaster som tyskerne bygde ved bakeri Olsen rett nedenfor Allanengen skole. Døra gled av og ødela ekene i vognhjulet, fortalte han.( Roger Naas)