En sak som dokumenterer ærlig spill fra BN`s redaktør.

kdk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne lommelerken og krukken er forelagt museets representant i dykkerklubben i 1989,funnet av Roy Thoresen og Bjørn O. Angvik. Ikke et ord om at det skal registreres ble nevnt. Fin krukke og flaske datert til 1700 tallet er det dokumentert antydet.
-Nå avslutter alle diskusjonen om tingrettsdommen,- sier Bjørn Ove Angvik. (Foto.Roger Naas BN)

 

 

 

 

 

 Av: Roger Naas

For dykkerinteresserte må vi sånn kort opplyse at det går fram av årsmeldingen i Kristiansund Dykkerklubb at redaktøren i Brunsvikanytt aldri har levert inn noe som helst til museet på Nordmøre. Dette kan dementeres herved. I 1992 ser vi at han beviselig har vært på museet og levert inn funn som direkte har med byens historie å gjøre. I tillegg er det levert inn flaske fra Patzenhofer Brauerei til Stein Bach. Også til marinarkeologisk representant i klubben, som representerer museene, er det vist fram lommelerke fra 1700 tallet funnet i søppelrøysa ved Eriksennesset på Nordlandet og en defekt krukke fra 1700 tallet fra fjæra i Smedvika ved OSS NOR .I tillegg er det levert krittpiper fra Holmasundet og Nordlandet for avtegning til KDK representanten .Her er det altså spilt med åpne kort. Rett skal være rett, og redaktøren håper at all diskusjon om dommen i tingretten og all virak rundt dette blir brakt til taushet. I alle fall ønsker han nå at all jatt og prat om dette nå er slutt for alltid.

 

 

fatet

Her kan alle med selvsyn se at Angvik har hatt kontakt med museet.
Det kvasi-dokumentet som er levert fra marinarkeologisk utvalg er regelrett løgn.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her