taksiktepunktet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øystein Larsen Byggfirma holder på å skifte tak i Siktepunktet. Dette arbeidet er fullt av restriksjoner, og arbeiderne bruker verneutstyr. Husene her er bygd rundt 1972 og de fleste ble belagt med takplater som inneholder asbest. På 60 og 70 tallet skiftet faktisk folk ut skifertak med eternitt-tak da dette skulle være så mye bedre.