peng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En leser kom med denne smykkenålen  som visstnok skal vært arvegods fra gammelt av. Er det noen ute i verden som kan gi en pekepinn på hva dette er laget av. Det ser ut som noen mynter med mulig latinsk skrift?   Ta kontakt hvis noen er mynt-kjennere.
 

Siste: Fra Roar Dahl, utflyttet  kristiansunder som bor på Nittedal ,har vi fått følgende: Stor mynt til venstre er  dansk 24 skilling fra 1760 Kong Fredrik den 5. De andre er danske 8 skillinger Kong Fredrik den 4, en fra 1709 og en fra 1715 den siste ligger årstallet bak og kan ikke leses.
Takk Roar for det hurtige svaret. BV skal overbringe dette til eieren.