På denne sokkelen på haugen ved kapellet stod en av tyskernes radarer under krigen.

 

 

 

 

 

 

betong
På denne sokkelen på haugen ved kapellet stod en av tyskernes radarer under krigen.Her var det også brakker med kontrollrom rett nedenfor.Nå er bare tuftene igjen, da brakkene ble solgt og radarparabolen ble tatt ned i 1948. Forøvrig var det to slike radarer her i området. Under jorden er det ennå et virvar av kabler som ennå trolig er intakte. Alle kabler gikk til Flugmeldezentrale nedenfor Varden. Vi kommer senere med en grundig gjennomgang av disse svære anleggene. kobl
Her tett ved gravstedet fant vi en koblingsboks for telefon der linjene også i dag kan virke.Det går an å prøve det med F33 tysk felt-telefon.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her