svein20angvik201968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et bilde fra august 1969. Svein Olaf Angvik leker med båten sin nede i vika 5 år gammel. I bakgunnen er Bergens Rørhandel sitt lager nylig ferdig. Huset og naustene til Ole Jørgenvåg står ennå intakt. Dette var en påbygd brakke til de tyske kanonmannskapene i panservernkanonbunkeren sør for nåværende Hegreveien. Faktisk var det på denne tiden mulig å bygge og utvide husene uten noen som helst søknad her i Brunsvika. Ole Jørgenvåg(Ola) f.eks. bygde flere naust etterhvert som han syntes han trengte. Det hører med til historien at han bygde på huset sitt sllik at en telefonpåle ble stående inne i kjøkkenet.Der anla han hyller. Og dette er sant.Dette var en fin landslig tid her ute i vika, hadde ikke det vært for kloakk-svineriet som kommunen belemret folk med fra 1958.Denne kampen kommer vi nok tilbake til. (BOA)