df8rum

Det ble arrangert fakkeltog mot dop i byen søndag 6.februar.Ute i Dalen traff
vi på justisminister Dørum,politimester Nilsen og ordfører Gjengstø i spissen
for et tog som hade gått fra byen.Det er Volleyballklubben som arrangerte
dette.Det merkelige med oss nordmenn er at vi tenner fakler når noe går på tvers av samfunnsreglene.Kansjke det er på tide å ta fatt i problemer med dop
og kriminalitet med hårdere hand snart.Nå er det bare de som lager fakler som
gnir seg i hendene.

df8rum