katte20elly20funnet

Er det noen som kjenner eieren av denne katta.Den holder til hos Elly
Pettersen i Kokkolaveien 12A.Katta kan hentes der snarest.(boa)

 

 

katte20elly20funnet